Octrooi voor een hulpmiddel bij Internetbankieren

· 357 woorden · 2 minuten leestijd

Vanaf 2001 begonnen veel banken met een serieuze aanpak om hun klanten te laten starten met Internet Bankieren. Na een grote reorganisatie mocht ik in 2003 het Internet Bankieren team van ABN AMRO opzetten binnen de nieuw gevormde marketing afdeling. Naast de online marketing en sales activiteiten, die toen nog vooral over SEO optimalisatie en SEA-advertenties gingen, was er veel aandacht voor nieuwe functionaliteiten en het bedienen van verschillende klantgroepen. De meeste banken gebruikten voor de toegang tot Internet Bankieren een kaartlezer waarmee je toegangscodes kon genereren. Bij ABN AMRO werd e-dentifier gebruikt.

Summary Preview

Vanuit verschillende klanten kwam de terugkoppeling dat het soms lastig was om met een e-dentifier te werken. Bijvoorbeeld als je je handen niet goed kunt gebruiken, of als je slechtziend bent. De bankpas in de lezer stoppen is lastig, de knoppen staan dicht bij elkaar en het display is moeilijk af te lezen. De ideale oplossing zou zijn om speciaal voor deze klanten een eigen apparaat te ontwikkelen. Met alle veiligheidseisen die er aan de kaartlezer werden gesteld was dat echter onhaalbaar.

Als er geen aparte lezer kon komen, dan zou het misschien mogelijk zijn om de bestaande kaartlezer op een andere manier te gebruiken. Het idee ontstond om een hulpmiddel te ontwikkelen waarmee de bestaande lezer makkelijker gebruikt kon worden.

Met hulp van een afstudeerder van de studie Industrieel Ontwerp aan de TU Delft werd bedacht om een bol te ontwikkelen die om de bestaande kaartlezer zou passen. Deze bol, met de latere naam ABN AMRO Sphere, zou ervoor zorgen dat:

  1. Er een gleuf was waarmee de bankpas makkelijker in het apparaat stoppen was.
  2. De toetsen verder uit elkaar zouden komen te staan.
  3. Een lens het display zou vergroten. Met dit hulpmiddel kon de bestaande kaartlezer gebruikt worden en zouden mensen met een functiebeperking toch kunnen Internet Bankieren.

Op 30 september 2005 is de aanvraag voor octrooi met titel “Hulpmiddel voor bediening van een apparaat” ingediend en op 2 april 2007 is het octrooi met publicatienummer 1030083 verleend. Het idee was omgezet in een echt werkend apparaat dat in de bankkantoren beschikbaar kwam voor klanten die moeite hadden om de e-dentifier te bedienen.

Summary Preview

Summary Preview